วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3. อำนาจหน้าที่

หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ......................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: