วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง
หน่วยงานที่ว่าการอำเภอจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่............................หมู่.......................ตำบล...........................อำเภอ.................................จังหวัด.....................................
(ใส่ภาพประกอบ)

2. ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา.................................................................................................

วิสัยทัศน์..............................................................................................

3. อำนาจหน้าที่

หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ......................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................

4. จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีประกอบไปด้วย
1. นาย................................................ตำแหน่ง.....................................
2. นาย...............................................ตำแหน่ง....................................
3. นาย...............................................ตำแหน่ง....................................
4. นาย...............................................ตำแหน่ง....................................
5. นางสาว..........................................ตำแหน่ง....................................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

ความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจทำให้เราทราบซึ้งถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ว่าการสร้างบล็อกเป็นเช่นไรมีวิธีการสร้างอย่างไงมีประโยชน์ในอนาคตของตนเองอย่างไงสามารถติดต่อกับเพื่อนได้ตลอดเวลาเหมือนโลกทั้งโลกมันอยู่ในมือเราจนบางครั้งแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มันรู้สึกมีความปลื้มใจสุด....แต่ตอนนี้ผมคิดถึงแฟน